Bewoners

Eeuwen familiegeschiedenis

Wat eind 13e eeuw begon als een verdedigbare woontoren in de uiterwaarden van de Rijn, eindigde als een typisch Hollands kasteel bewoond door hoge adel van Utrecht: de familie Van Reede.

Toen Lodewijk XIV van Frankrijk in 1672 Nederland binnenviel, werd het kasteel begin 1673 platgebrand door de Franse bezetters. Direct daarna bouwde de familie een nieuw Huis op de oude kasteelfundamenten, gebouwd in sobere Hollandse classicistische stijl naar voorbeeld van het Mauritshuis in Den Haag.

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

Familie van Reede

De Van Reede’s leefden van de zestiende tot in de negentiende eeuw tijdens de zomers op Kasteel Amerongen. Vaak vervulden zij een internationaal belangrijke rol op diplomatieke of militaire posities voor de Republiek der Nederlanden. Altijd trouw en dichtbij de Oranjes bracht hen dat soms in lastige situaties.

Godard Adriaan van Reede

Diplomaat en heer van Amerongen. Hij was actief in de Utrechtse politiek en groeide al snel door naar een landelijke positie. Godard Adriaan is ambitieus en blijkt zeer geschikt voor de politiek. In een lofdicht gebruikt dichter Joost van Vondel de woorden ‘oprechte rustigheit en ridderlijcken zwier’ om Godard Adriaan te omschrijven. Hij stijgt snel in de rangen en wordt een van de belangrijkste mannen in ’t Utrechtse Sticht.

Margaretha Turnor

Margaretha Turnor (1613-1700) is de dochter van de Engelse officier George Turnor en de adellijke dame Salomé van Meetkerken. Godard Adriaan van Reede (1622-1691) is de zoon van Godert van Reede en Anna van den Boetzelaer. Ze trouwen in 1643 en krijgen één zoon.

Godard van Reede van Ginkel en Ursula Philippota van Raesfelt

Margaretha Turnor en Godard Adriaan hebben één zoon: Godard van Reede van Ginkel (1644-1703). Hij trouwt met Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721). Samen krijgen ze veertien kinderen. Godard is millitair en daardoor vaak van huis. Ursula Philippota is daardoor afhankelijk van haar schoonmoeder.

Herbouw van het huis

In de zestiende eeuw vestigde Goert van Reede zich op het kasteel. De familie Van Reede bleef meer dan drie eeuwen lang eigenaar. In 1673 wordt het kasteel, dat toen in bezit was van Godard Adriaan van Reede en Margaretha Turnor, door de Franse troepen van Lodewijk XIV platgebrand. Op de oude fundamenten werd een Hollands classicistisch Huys gebouwd zoals dat vandaag de dag er nog staat.

Van Aldenburg Bentinck

Begin 18e eeuw wordt het kasteel door Henriëtte Gravin van Nassau Zuylestein van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed met fraai meubilair en kasten gevuld met porselein, zilver en damast. Wanneer in 1795 het Franse leger de Nederlanden binnenvalt vertrekt de Oranje gezinde familie van Reede samen met stadhouder Willem V naar Engeland. Het vertrek van de familie van Reede naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een langdurige afwezigheid van eigenaren.

Pas tegen het einde van de negentiende eeuw wordt het kasteel weer opnieuw bewoond. Het bezit van de familie Van Reede gaat over naar de familie van Aldenburg Bentinck. Met aandacht en passie voor het authentieke karakter liet Graaf van Aldenburg Bentinck het kasteel aanpassen aan de eisen van zijn tijd. Architect Pierre Cuypers krijgt rond 1900 opdracht om een aantal kamers aan te passen en te verfraaien.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bewonersgeschiedenis van Kasteel Amerongen? In Kasteelwinkel Annebetje zijn allerlei informatieve boeken te koop.

Wegens succes verlengd:

Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

Goet en Bloet

Ruim 31.000 bezoekers hebben de tentoonstelling Goet en Bloet inmiddels bezocht. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 2 juli 2023.

De expositie vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van de familie Van Reede: een invloedrijke adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in het Rampjaar (1672-1673). Aan de hand van bijzondere objecten, schilderijen en brieven word je meegenomen door de verhalen van de familie en ontdekt je veerkracht in tijden van ramp.

Wegens succes verlengd:

Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

Goet en Bloet

Ruim 31.000 bezoekers hebben de tentoonstelling Goet en Bloet inmiddels bezocht. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 2 juli 2023.

De expositie vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van de familie Van Reede: een invloedrijke adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in het Rampjaar (1672-1673). Aan de hand van bijzondere objecten, schilderijen en brieven word je meegenomen door de verhalen van de familie en ontdekt je veerkracht in tijden van ramp.