Bewoners

Eeuwen familiegeschiedenis

Wat eind 13e eeuw begon als een verdedigbare woontoren in de uiterwaarden van de Rijn, eindigde als een typisch Hollands kasteel bewoond door hoge adel van Utrecht: de familie Van Reede.

Toen Lodewijk XIV van Frankrijk in 1672 Nederland binnenviel, werd het kasteel begin 1673 platgebrand door de Franse bezetters. Direct daarna bouwde de familie een nieuw Huis op de oude kasteelfundamenten, gebouwd in sobere Hollandse classicistische stijl naar voorbeeld van het Mauritshuis in Den Haag.

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

Familie van Reede

De Van Reede’s leefden van de zestiende tot in de negentiende eeuw tijdens de zomers op Kasteel Amerongen. Vaak vervulden zij een internationaal belangrijke rol op diplomatieke of militaire posities voor de Republiek der Nederlanden. Altijd trouw en dichtbij de Oranjes bracht hen dat soms in lastige situaties.

Godard Adriaan van Reede

Diplomaat en heer van Amerongen. Hij was actief in de Utrechtse politiek en groeide al snel door naar een landelijke positie. Godard Adriaan is ambitieus en blijkt zeer geschikt voor de politiek. In een lofdicht gebruikt dichter Joost van Vondel de woorden ‘oprechte rustigheit en ridderlijcken zwier’ om Godard Adriaan te omschrijven. Hij stijgt snel in de rangen en wordt een van de belangrijkste mannen in ’t Utrechtse Sticht.

Margaretha Turnor

Margaretha Turnor (1613-1700) is de dochter van de Engelse officier George Turnor en de adellijke dame Salomé van Meetkerken. Godard Adriaan van Reede (1622-1691) is de zoon van Godert van Reede en Anna van den Boetzelaer. Ze trouwen in 1643 en krijgen één zoon. Lees meer over Margaretha Turnor op haar blog.

Godard van Reede van Ginkel en Ursula Philippota van Raesfelt

Margaretha Turnor en Godard Adriaan hebben één zoon: Godard van Reede van Ginkel (1644-1703). Hij trouwt met Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721). Samen krijgen ze veertien kinderen. Godard is millitair en daardoor vaak van huis. Ursula Philippota is daardoor afhankelijk van haar schoonmoeder.

Herbouw van het huis

In de zestiende eeuw vestigde Goert van Reede zich op het kasteel. De familie Van Reede bleef meer dan drie eeuwen lang eigenaar. In 1673 wordt het kasteel, dat toen in bezit was van Godard Adriaan van Reede en Margaretha Turnor, door de Franse troepen van Lodewijk XIV platgebrand. Op de oude fundamenten werd een Hollands classicistisch Huys gebouwd zoals dat vandaag de dag er nog staat.

Van Aldenburg Bentinck

Begin 18e eeuw wordt het kasteel door Henriëtte van Nassau Zuylestein van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed met fraai meubilair en kasten gevuld met porselein, zilver en damast. Wanneer in 1795 het Franse leger de Nederlanden binnenvalt vertrekt de Oranje gezinde familie van Reede samen met stadhouder Willem V naar Engeland. Het vertrek van de familie van Reede naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een langdurige afwezigheid van eigenaren.

Pas tegen het einde van de negentiende eeuw wordt het kasteel weer opnieuw bewoond. Het bezit van de familie Van Reede gaat over naar de familie van Aldenburg Bentinck. Met aandacht en passie voor het authentieke karakter liet Graaf van Aldenburg Bentinck het kasteel aanpassen aan de eisen van zijn tijd. Architect Pierre Cuypers krijgt rond 1900 opdracht om een aantal kamers aan te passen en te verfraaien.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bewonersgeschiedenis van Kasteel Amerongen? In Kasteelwinkel Annebetje zijn allerlei informatieve boeken te koop.

Nu te zien:

zuinigheid met vlijt, adellijke duurzaamheid

een fraay huys

Vanaf 4 juli 2023 zijn de fraaiste kamers van Kasteel Amerongen weer geopend. Tot en met 17 december kun je eindelijk de koningskamer komen bewonderen en is na lange tijd de bibliotheek weer open. 

Tijdens het thema Een fraay Huys: zuinigheid met vlijt, adellijke duurzaamheid, vertellen we verhalen over 350 jaar lang het zo mooi mogelijk maken, en vooral ook houden, van Kasteel Amerongen. De verhalen achter de vele mooie objecten schetsen de geschiedenis van de bewoners. Hierdoor zien we wat deze adellijke familie belangrijk vond en waarom er zo zorgvuldig met alles werd omgegaan. Spullen nalaten aan volgende generaties en het eeuwenlang bewaren van de zaken die je hebt geërfd, speelde een belangrijke rol. 

Nu te zien:

Rondleiding langs vele trappen achter- en voor de schermen

Het Binnenleven

Van donderdag tot en met zaterdag is er elk uur een rondleiding door het kasteel. Er zijn vele trappen dus deze rondleiding is alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn.
Op zondagen ga je niet naar de zolder maar wandel je op eigen gelegenheid door het kasteel, voor kinderen is er een speurtocht. Er staan gidsen in de zalen die je winterse verhalen vertellen en al je vragen kunnen beantwoorden.
Let op: koop je kaarten vooraf online via onze website zodat je zeker weet dat je mee kunt.