Vrienden van Kasteel Amerongen

Word vriend!

Word vriend!

Voor € 30 per jaar bent u al Vriend. Vriend zijn heeft vele voordelen. Als Vriend kunt U voortaan Kasteel Amerongen gratis bezoeken en u ontvangt voortaan het vriendenbulletin, wordt uitgenodigd voor de interessante en gezellige Vriendendag en u ontvangt korting op diverse kasteelconcerten en op artikelen in kasteelwinkel Annebetje. Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Kasteel Amerongen, de collectie en de tuinen en wordt u lid van een gezellige vriendenkring.

Word vriend

Vanaf 30 euro per jaar bent u al Vriend. Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Kasteel Amerongen, de collectie en de tuinen en wordt u lid van een gezellige vriendenkring.

Vriend zijn heeft veel voordelen:
• Het kasteel gratis bezoeken;
• Het exclusieve vriendenbulletin ontvangen;
• Uitnodiging voor de interessante en gezellige Vriendendag;
• Korting op diverse kasteelconcerten;
• Korting op artikelen in kasteelwinkel Annebetje.


 

Verschillende lidmaatschappen

De minimumbijdrage is € 30 voor 1 persoon, € 40 voor 2 personen of € 50 voor 3 of meer personen uit één huishouden.

Stuur hiertoe onze secretaris een mail dat u Vriend wilt worden: tillybouma@ziggo.nl


 

Doe een vriendschap cadeau

Op zoek naar een origineel cadeau? Verras iemand met een vriendschap en steun tegelijkertijd het Kasteel. Afhankelijk van het soort Vriendschap (30, 40 of 50 euro) geniet de ontvanger van bovenstaande Vriendenvoordelen. Daarnaast krijgt de ontvanger een welkomst-cadeau. Indien gewenst kunt u hier een persoonlijke boodschap aan toevoegen. Het cadeaulidmaatschap stopt automatisch. Stuur hiertoe de secretaris een mail dat het een cadeaulidmaatschap betreft: tillybouma@ziggo.nl

Geef

Wilt u uw betrokkenheid bij Kasteel Amerongen meer kleur geven? Overweeg dan een gift te doen aan de Vrienden van Kasteel Amerongen. Klein of groot, periodiek of eenmalig, elke gift aan het Kasteel Amerongen kan het verschil maken.

En hoeveel (of wat) u ook geeft, elke gift is fiscaal aftrekbaar. De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn. Voor meer informatie over de mogelijkheden tot geven en de fiscale voordelen, klik op de tab hieronder.

Fiscale Aspecten

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI stichting. Dit geeft zowel particulieren als bedrijven fiscale voordelen voor schenken. De belastingdienst onderscheid “gewone” of eenmalige schenkingen en periodieke schenkingen. Onderstaande informatie is ontleend aan de website van de belastingdienst. De stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen geeft u hierover desgewenst nadere uitleg.

 


 

Losse schenking

Met een losse donatie aan de Stichting Vriendkring Kasteel Amerongen verleent u steun, in de meest uitgebreide zin des woords aan Kasteel Amerongen. U kunt uw gift overboeken naar rekening IBAN NL09 INGB 0000 0061 63 t.n.v. Stichting Vriendkring Kasteel Amerongen o.v.v. ‘Gift’

Giften die niet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn voor 125% aftrekbaar als het totaal van al uw gedane giften aan culturele ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van uw inkomen, met een minimumbedrag van € 60, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.


 

Periodieke schenking

Een periodieke gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximum aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.

Voorbeeld
U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
Maximale verhoging: € 1.250
U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250

Dankzij de culturele ANBI-status van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen, is uw gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting: uw gift wordt dus feitelijk met 25% verhoogd zonder dat het u iets extra’s kost. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd levert dit bij een jaarlijkse schenking van € 250 het volgende netto voordeel op:

Zonder overeenkomst Met overeenkomst
Uw schenking (per jaar) € 250 € 250
Aftrekbaar bedrag € 0 € 312,50* (125% van €250)
Belastingvoordeel € 0* € 155 (bij belastingtarief 49,5%)
U betaalt netto € 250 € 95
(
) Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst
(**) NB: bij giften zonder schenkingsovereenkomst en onder het drempelbedrag

Met andere woorden: een gift van € 250 kost u met een schenkingsovereenkomst slechts € 95.


 

Zo doneert u met belastingvoordeel

Een schenkingsovereenkomst is snel geregeld en bovendien gratis: vul de <> en de <> in, en stuur deze in een portvrije envelop naar ons op. U krijgt vervolgens een door ons aangevulde en ondertekende kopie teruggestuurd. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het minimumbedrag voor een onderhandse akte is vastgesteld op € 80 per jaar, het maximumbedrag is € 5.000. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst vastgelegd worden.

Laat na

Wist u dat er een manier is om uw liefde voor Kasteel Amerongen blijvend door te geven? Nalaten aan de Vrienden van Kasteel Amerongen betekent schenken aan de kasteelliefhebbers van de toekomst.

Nalaten

Misschien staat u liever niet stil bij het moment dat u er niet meer bent. Maar toch moeten er bij een overlijden heel wat zaken geregeld worden. Onder andere de nalatenschap: wat laat u na en aan wie? U wilt goed zorgen voor uw nabestaanden, maar misschien wilt u uw nalatenschap ook deels omzetten in steun aan de Kasteel Amerongen. Dit kan door de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) op te nemen in uw testament. Nalaten aan de Vrienden van Kasteel Amerongen betekent schenken aan de kasteelliefhebbers van de toekomst. Dit kan op verschillende manieren.


 

Erfstelling

U kunt de SVKA als (mede)erfgenaam benoemen in uw testament. Wij ontvangen dan een deel van uw netto nalatenschap (uw erfenis min eventuele schulden, legaten en boedelkosten). De omvang van de schenking is afhankelijk van de grootte van uw nalatenschap, van het aantal mede-erfgenamen en van de verhouding waarin zij van u erven (u hoeft niet alle erfgenamen voor een gelijk deel te benoemen). Wanneer de SVKA wordt aangesteld als enig erfgenaam, blijft de mogelijkheid bestaan om legaten aan dierbaren of andere goede doelen toe te kennen.


 

Legaat

U kunt uw schenking ook vastleggen in een legaat. Bij een legaat laat u een vast omschreven deel van uw erfenis na aan de SVKA. Dit kan gaan om een geldbedrag, bepaalde voorwerpen (bijvoorbeeld meubels, instrumenten, sieraden) en onroerend goed. U kunt een specifiek geldbedrag in een legaat reserveren, maar ook kunt u een percentage vastleggen. De begunstigde krijgt dan het vastgelegde percentage van uw ‘vermogen bij overlijden’.


 

Oormerken

U kunt uw schenking oormerken voor een specifiek doel. Misschien vindt u het belangrijk dat uw donatie wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe onderdeel voor de collectie of de restauratie van specifiek museumstuk. Er zijn veel mogelijkheden voor een schenking op maat. Als u een specifieke wens heeft, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen zorgen dat uw wens zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.


 

Erfbelasting

Een schenking hoeft niet groot te zijn: de SVKA is zeer dankbaar voor elke donatie die we mogen ontvangen. De SVKA is erkend als Algemeen Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Uw schenking wordt geheeld besteed aan het doel wat u voor ogen heeft.


 

 

Vragen over lid worden, geven of nalaten aan Vrienden van Kasteel Amerongen

Stel uw vraag via ons contactformulier

Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Kasteel Amerongen, de collectie en de tuinen en wordt u lid van een gezellige vriendenkring.

Aanmelden als Vriend bij Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

Maak uw keuze:


** Gelieve de e-mailadressen hieronder in te vullen van de personen die deel uitmaken van het lidmaatschap;

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en wordt uw privacy gewaarborgd. Invulvelden met een* zijn verplicht.

Voorwaarden

U kunt hier onze voorwaarden lezen.