Het dorp Amerongen

De historie van het dorp

Amerongen is een prachtig historisch dorpje. De naam Amerongen komen we voor het eerst tegen in 1126. Toch is het dorp al veel vroeger bekend geweest, zij het onder andere namen. Het zeer bezienswaardige dorp is prachtig gelegen. Aan één kant wordt de grens gevormd door de Rijn met haar uiterwaarden, aan de andere kant door de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Met name in het zogenaamde ‘Oude Dorp’, het gedeelte ten zuiden van de Provinciale weg N225, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. In het dorp staan veel karakteristieke gebouwen, zoals de kerk, tabaksboerderijen en -schuren. Veel oude boerderijen in het dorp dateren uit de negentiende eeuw.

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

De Andrieskerk

De Andrieskerk domineert het aangezicht van dorp Amerongen. Deze middeleeuwse kerk bevat prachtige muurschilderingen en een bijzondere geschiedenis. Meer weten? 

Amerongse Bovenpolder en Uiterwaarden

Tussen de steenfabriek bij Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard wordt in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot een rivieroeverreservaat. Het project Noordoever Nederrijn omvat 40 kilometer nieuwe natuur tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede. Om in de Bovenpolder de variatie in flora en fauna te vergroten is een 45 hectare groot kwelmoeras aangelegd. Het moeras wordt gevoed door schoon grondwater afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Door de Amerongse Bovenpolder is een laarzenpad uitgezet. Dit pad is geopend van 1 oktober tot 1 april. De Amerongse Bovenpolder is in beheer bij Het Utrechts Landschap.

Molen Maallust

Al in 1603 is de eerste vermelding van een korenmolen in Amerongen te vinden. Molen Maallust is in 1830 gebouwd op de plek waar eerst de korenmolen stond. Het is de enige beltkorenmolen in de provincie Utrecht. Elke zaterdag laten vrijwilligers de molen draaien en malen. In de kleine molenwinkel zijn ambachtelijk gemalen molenproducten te koop. Molen Maallust maakt deel uit van Het Utrechts Landschap.

Het Amerongse Bos

Het Amerongse Bos is één van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Sommige grove dennen dateren uit 1770 en delen van het gebied doen met hun enorme woudreuzen, weelderige ondergroei en reusachtige, omgevallen stammen denken aan een oerbos. Het bos dankt zijn leeftijd aan de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. Zij lieten het bos aanleggen om er te kunnen jagen. Naast zijn ouderdom heeft het Amerongse Bos nóg een bijzonderheid. Het bos ligt namelijk op de 69 meter hoge Amerongse Berg, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de zuidrand van het bos liggen oude bouwlanden met een aantal gerestaureerde tabaksschuren. Door het Amerongse Bos is een wandelroute uitgezet van 6 kilometer. Het Amerongse Bos is in beheer bij Het Utrechts Landschap.

Wegens succes verlengd:

Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

Goet en Bloet

Ruim 31.000 bezoekers hebben de tentoonstelling Goet en Bloet inmiddels bezocht. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 2 juli 2023.

De expositie vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van de familie Van Reede: een invloedrijke adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in het Rampjaar (1672-1673). Aan de hand van bijzondere objecten, schilderijen en brieven word je meegenomen door de verhalen van de familie en ontdekt je veerkracht in tijden van ramp.

Wegens succes verlengd:

Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672

Goet en Bloet

Ruim 31.000 bezoekers hebben de tentoonstelling Goet en Bloet inmiddels bezocht. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 2 juli 2023.

De expositie vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van de familie Van Reede: een invloedrijke adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in het Rampjaar (1672-1673). Aan de hand van bijzondere objecten, schilderijen en brieven word je meegenomen door de verhalen van de familie en ontdekt je veerkracht in tijden van ramp.