Twee zilveren schotels uit het Aldenburg-servies

Deze zilveren schotels maakten oorspronkelijk deel uit van een 31-delig servies dat in 1733 als huwelijksgeschenk werd aangeboden aan Willem Bentinck en Charlotte Sophie von Aldenburg. De schenker was de vader van de bruid: Anton II graaf von Aldenburg, die het servies bestelde bij de vooraanstaande Haagse zilversmid Caspar Diderik Maasman. De sobere vormgeving van de schotels is kenmerkend voor het Haagse zilver dat in de 18de eeuw zeer gewild was.

Deze twee achttiende-eeuwse zilveren schotels stonden bij feestelijk gelegenheden op tafel te pronken. De schotels zijn voorzien van een fraai uitgevoerd familiewapen Van Aldenburg. Onder het wapen zijn de versierselen van de Deense Orde van de Olifant aangebracht. Het servies, waarvan zij ooit deel uitmaakten, was een geschenk van Anton II graaf Von Aldenburg ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Charlotte Sophie met Willem Bentinck in 1733. De familienaam Van Aldenburg Bentinck is uit dit huwelijk voortgekomen. Het servies is later verspreid onder de familie.

In de loop der jaren raakte het Aldenburg-servies verspreid door vererving en verkoop. Vijf stukken, waaronder deze schalen, kwamen in 1915 in het bezit van Godard graaf van Aldenburg Bentinck. Dit servies betekende kennelijk heel veel voor hem. Want twee jaar later heeft hij nog enkele tafelstukken en soepborden laten vervaardigen en deze ook laten voorzien van zijn wapen. Na de dood van graaf van Aldenburg Bentinck in 1940 is het servies verdeeld onder zijn nazaten en vervolgens deels verkocht. In 1995 is de eerste stap gezet om het servies weer te completeren toen twee schotels en twee borden aangekocht konden worden. Dat nu 25 jaar later zich weer de mogelijk heeft aangeboden om twee schotels te verwerven, waarmee dit bijzondere servies verder hersteld wordt, is tamelijk uniek.

Als museum vertelt kasteel Amerongen sinds 1977 het verhaal van zijn voormalige bewoners. Dat het Aldenburg-servies uit het interieurensemble was verdwenen na de dood van Godard in 1940, werd door het museum als een groot gemis ervaren. Dankzij de aankoop van deze schotels, en door eerdere aankoop en schenking, kan kasteel Amerongen het Aldenburg-servies weer de aandacht geven die het verdient. Het bijzondere familiezilver was in 2020 te zien als onderdeel van de tentoonstelling ‘Pronkstukken & Prullaria’.

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.