Tuinproject

Tuin en park van het Kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Het voor de plantengroei zo noodzakelijke water moest echter in tijden van droogte komen uit de slotgracht. Door een financiële bijdrage van de Vrienden kon aanvullende subsidie beschikbaar komen en kon een start gemaakt worden met de aanleg van een waterleidingsysteem. De firma Budding uit Rhenen heeft dit project uitgevoerd door een bron te slaan en enkele honderden meters leidingen aan te leggen in de boventuin, waarop een achttal aftappunten zijn aangebracht. Vandaar kan kwalitatief goed water op de gewenste locaties worden gebracht. Op 5 oktober 2011 was er de officiële oplevering van het waterleidingsysteem in aanwezigheid van de tuin- en boskabouters en vertegenwoordigers van SKA en SVKA. Door een gift van € 4800,- van de SVKA kon de Stichting Kasteel Amerongen een subsidie krijgen van € 7200,- waardoor het project kon worden gerealiseerd.