Het boekenproject

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is een van de weinig in tact gebleven adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle 3600 boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te kunnen nemen aan het hofleven en boeken voor belang voor het beheer van het landgoed.

Voor de bouwkundige werkzaamheden van het Kasteel moesten de grote en kleine bibliotheek ontruimd worden. Het boekenrestauratieatelier Mooie Boeken en Papierwerken o.l.v.mevr. Nijhoff Asser uit Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld. Er is voor gekozen om de ontruiming te combineren met de conservering van de gehele boekencollectie. Met behulp van vrijwilligers is in vrij korte tijd de gehele bibliotheek (circa 3600 boeken) boek voor boek bekeken, stofvrij gemaakt, tegen uitdroging behandeld, beoordeeld en ingepakt. De conserverende behandeling van de boeken is uitgevoerd en gerealiseerd door een gift van de SVKA van € 10.888,-. Voor de uitgebreide restauratie van de boeken is een bedrag nodig van ongeveer € 55.000,-

In november 2010 werd er door de SVKA een grote fondsenwervingsactie onder vrienden en fondsen gestart. Dit leidde ertoe dat van diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Boek en Wurm, K.F. Heinfonds, Fentener van Vlissingenfonds en de ’s Gravenhaagse Bijbelstichting. De restauratie van de tweedelige atlas van Johannes van Keulen (1724) is reeds voltooid. In 2012 werd het gehele project succesvol afgerond.

Deel dit bericht