Diana, Godin van de jacht

Een belangrijk sierelement in de tuin is het beeld Diane, godin van de jacht. Vele jaren heeft zij een markante plaats gehad in de tuin. Door de restauratie kwam ze echter in een afgelegen deel van de tuin terecht en verkeerde in zeer slechte staat. Zowel het beeld als het voetstuk zijn op diverse plaatsen beschadigd. Een uitgebreid restauratierapport is opgesteld en de kosten voor restauratie bedroegen € 4950,-. In het voorjaar van 2015 is de restaurateur Nico Verhulst met veel enthousiasme en zorg bezig gegaan de verschillende aangetaste delen van het beeld te restaureren. Ook is een deel van de rechter arm en een rechterhand gereconstrueerd. De restauratie vond voor een deel plaats in het kasteel, waar bezoekers de voortgang konden aanschouwen. In augustus is het werk afgerond en werd Diana weer op haar vertrouwde plaats aan de zuidzijde van het kasteel geplaatst.