De spiegels in de Grote Zaal

De Grote Zaal vormt het visitekaartje van het kasteel. Hier werden belangrijke gasten ontvangen. Vanuit dit vertrek heeft men een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Er hangt een groot aantal vorstenportretten, onder andere van Willem de Zwijger, Louise de Coligny, Maurits, Frederik Hendrik en van de Koning-Stadhouder Willem III. De marmeren schoorsteenmantels kwamen in 1684 in Amerongen aan; ze zijn gemaakt in Dresden, waar Godard Adriaan van Reede in die tijd gezant was.
In vroeger tijden hingen in de zaal drie bijzondere spiegels: twee identieke rococospiegels en een neoclassicistische spiegel. Helaas waren deze zodanig aangetast dat ze niet meer opgehangen konden worden. De grondering van de houten lijsten bladdert en veel ornamenten zijn aangetast door houtworm. Op een aantal plekken zitten de ornamenten ook los. De restaurator zal de grondering zoveel mogelijk consolideren en de losse ornamenten vastzetten. De gehele lijst krijgt een behandeling tegen houtworm. Het spiegelglas is zwaar aangetast door vocht. Er is daardoor veel verlies van het zilver en de opstaande bladders zijn zwart geoxideerd. De verzilvering zal zoveel mogelijk weer op het spiegelglas gefixeerd worden, met maximaal behoud van het aanwezige materiaal. De lacunes worden vervolgens gecamoufleerd door een zilverfolie op een zuurvrij karton achter het glas te plaatsen. De restauratie is gefinancierd door Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.