Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en raad van toezicht

Stichting Kasteel Amerongen heeft een Bestuur en Raad van Toezicht bestaande uit acht leden.

Bestuur

Directeur-bestuurder (0,4 fte) is dhr. Herman Sietsma

Nevenfuncties

 • Directeur-bestuurder Huis Doorn (0,4 fte.);
 • Rekenkamerfunctionaris gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Nissewaard;
 • Lid bestuur Zuidelijke rekenkamer;
 • Voorzitter Stichting Zwolle Baroque;
 • Lid bestuur Stichting historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug.

 

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

Raad van Toezicht
NaamFunctie
dhr. Mr. J.A. MoolenburghVoorzitter
dhr. Drs. C.J. Beuving
dhr. Drs. J. van Zomeren
dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemannnamens de Godard Bentinck Trust
mevr. Ir. J.S.A. de Brauwerenamens de Godard Bentinck Trust
dhr. Dr. Ir. Ch.M. Nijmannamens de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Dhr. Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan

Mei 2020
Beloningsbeleid: leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Beschermheer
Mr. B. Staal is Beschermheer van Kasteel Amerongen

Opgave nevenfuncties bestuursleden SKA:

C. Beuving:

 • Lid RvC Bank Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter bestuur VOx Impuls
 • Voorzitter bestuur VSB Vermogensfonds
 • Lid bestuur Siegfried en Christine Bentinck Stichting
 • Voorzitter RvT Museum Catharijneconvent
 • Voorzitter RvT Bartiméus Fonds
 • Lid RvT VSB fonds
 • Voorzitter bestuur Aleda Foundation
 • Voorzitter RvA Larive International

 

J.A. Moolenburgh:

 • Voorzitter klachtencommissie Groene Hart Ziekenhuis

 

J. van Zomeren:

 • Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (per 1 september 2017)
 • Voorzitter NFVM (Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea)
 • Projectadviseur “Srebrenica Genocide, the failure of the international community“
 • Ambassadeur EUREGIO Rijn-Waal Kleve.

 

Ch. Nijman:

 • Voorzitter van de Stichting Vriendenkring van Kasteel Amerongen
 • Lid RvT Karuna Foundation Netherlands

 

J.C. Bierens de Haan:

 • Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Arnhem, bestuurslid
 • Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade, voorzitter
 • Stichting familie De Kempenaer, secretaris
 • Stichting Cultureel Erfgoed van de familie Feith, bestuurslid
 • Stichting familie Toe Laer, bestuurslid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, directeur

 

J.S.A. De Brauwere:

 • Voorzitter Stichting exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein
 • Voorzitter Stichting beheer historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug ANBI
 • Lid Duurzaamheidsraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)
Visiedococument 2020-2030

Lees hier het visiedocument van Kasteel Amerongen: Historie, visie en missie.