Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en raad van toezicht

Stichting Kasteel Amerongen heeft een Bestuur en Raad van Toezicht bestaande uit acht leden.

Bestuur

Directeur-bestuurder (0,8 fte) is dhr. Huib van Olden.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Landgoed Kasteel Renswoude
 • Bestuurslid Faunabeheereenheid Noord-Brabant
 • Bestuurslid International Vocal Competition (IVC)
 • Secretaris Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (SSKU)
 • Lid Raad van Advies Stichting Kasteel Heeswijk

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

Toegangsprijzen

Raad van Toezicht
NaamFunctie
dhr. Drs. C.J. BeuvingVoorzitter
dhr. Mr. J.A. Moolenburgh
dhr. Drs. J. van Zomeren
dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemannnamens de Godard Bentinck Trust
mevr. Ir. J.S.A. de Brauwerenamens de Godard Bentinck Trust
dhr. Dr. Ir. Ch.M. Nijmannamens de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Dhr. Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan

Mei 2020
Beloningsbeleid: leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Beschermheer
Mr. B. Staal is Beschermheer van Kasteel Amerongen

Opgave nevenfuncties bestuursleden SKA: 

C. Beuving:

 • Lid bestuur Siegfried en Christine Bentinck Stichting
 • Voorzitter RvT Museum Catharijneconvent
 • Voorzitter RvT Bartiméus Fonds
 • Voorzitter bestuur Aleda Foundation

 

J.A. Moolenburgh:

 • Voorzitter klachtencommissie Groene Hart Ziekenhuis
 • Voorzitter Siegfried en Christine Bentinck Stichting
   

G.H.S. von Ilsemann:

 • Lid bestuur Siegfried en Christine Bentinck Stichting
 • Bestuurslid Godard Bentinck Trust

 

J. van Zomeren:

 • Voorzitter NFVM (Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea)
 • Projectadviseur “Srebrenica Genocide, the failure of the international community“
 • Ambassadeur EUREGIO Rijn-Waal Kleve.

 

Ch.M. Nijman:

 • Voorzitter van de Stichting Vriendenkring van Kasteel Amerongen
 • Lid RvT Karuna Foundation Netherlands

 

J.C. Bierens de Haan:

 • Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Arnhem, bestuurslid
 • Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade, voorzitter
 • Stichting familie De Kempenaer, secretaris
 • Stichting Cultureel Erfgoed van de familie Feith, bestuurslid
 • Stichting familie Toe Laer, bestuurslid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, directeur

 

J.S.A. De Brauwere:

 • Voorzitter Stichting exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein
 • Voorzitter Stichting beheer historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug ANBI
 • Lid Duurzaamheidsraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)
 • Bestuurslid Godard Bentinck Trust
Visiedococument 2020-2030

Lees hier het visiedocument van Kasteel Amerongen: Historie, visie en missie.