Algemene informatie

Doelstelling Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Kasteel Amerongen (SKA) is sinds 1982 verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het historisch ensemble (het ensemble van Huys, historische tuin en bijgebouwen) met zijn grote cultuurhistorische waarde, gelegen in een bijzondere landschappelijke setting. Stichting Kasteel Amerongen draagt statutair gezien de verantwoordelijkheid voor:

  • Behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, bijgebouwen, collectie en historische tuin.
  • De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek.
Missie

Het levend houden van het cultureel erfgoed Kasteel Amerongen door middel van het actief en duurzaam beheren van, én een actuele betekenis geven aan de unieke combinatie van het kasteel, de tuin en de collectie van de bewoners, die een belangrijke rol speelden in de Europese geschiedenis.

ANBI

Stichting Kasteel Amerongen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting verstrekt gaarne nadere informatie over schenkingen en legaten.

Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 003984102

Online kaartverkoop

Koop hier online entreekaarten om verzekerd te zijn van een bezoek aan Kasteel Amerongen.

Openingstijden

Bekijk hier de actuele openingstijden

Toegangsprijzen

Visiedococument 2020-2030

Lees hier het visiedocument van Kasteel Amerongen: Historie, visie en missie.