Symposium 'Rampjaar 1672: Diplomatie in crisistijd'

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Lodewijk XIV Nederland binnenviel. Het is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar 1672. Naast Frankrijk waren ook Engeland, Münster en Keulen de vijanden van de Republiek. Stadhouder Willem III zag kans het tij te keren door slimme diplomatie.

Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen, was als diplomaat de rechterhand van stadhouder Willem III. In deze rol reisde hij langs diverse Europese hoven om steun te vragen voor Nederland. De rol van diplomatie in crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema. Daarbij speelt de vraag “in hoeverre leren we van het verleden?” een interessante rol. Om deze reden organiseert Kasteel Amerongen op 15 oktober a.s. een symposium in de Andrieskerk waarin deze thema's centraal staan.

Tijdens het programma komen dr. Philip Mansel (vooraanstaand historicus en auteur), dr. Nina Lamal (historica en postdoctoraal onderzoeker bij NL-LAB, Humanities Cluster KNAW) en de ambassadeurs van onder andere België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne en de militair attaché van het Verenigd Koninkrijk aan het woord over Diplomatie in crisistijd ten tijde van Lodewijk XIV en nu. Bovendien is er voldoende ruimte om het gesprek met elkaar aan te gaan. In lijn met het historisch perspectief is het symposium meertalig (Nederlands en Engels).

Programma
09.45 uur Ontvangst met koffie
10.15 uur Welkom door dhr. Herman Sietsma: directeur-bestuurder Kasteel Amerongen
10.30 uur dr. Nina Lamal: Publieksdiplomatie in de 17e eeuw
11.00 uur dr. Philip Mansel: Lodewijk XIV en Diplomatie: van Den Haag tot Constantinopel
12.00 uur Dialoog met de zaal
12.30 uur Bezoek expositie 'Goet en Bloet - Strijdvaardige familie verliest kasteel in rampjaar 1672' en lunch.
14.00 uur Introductie ambassadeurs België, Bosnië, Duitsland en Frankrijk en de militair attaché van het Verenigd Koninkrijk door mr. Ed Kronenburg
14.15 uur Visie ambassadeurs op diplomatie in crisistijd
15.15 uur Discussie met de zaal
15.30 uur Overhandiging Oranjevaasje aan de commissaris van de Koning in Provincie Utrecht: dhr. Hans Oosters en aan de ambassadeurs door Mevr. Anastasia van der Lugt: directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie
16.00 uur Afsluiting

Praktische informatie
Tijd: 09.45 - 16.00 uur
Locatie: Andrieskerk, Hof 16 te Amerongen Open in Google Maps.
Voertaal: Nederlands en Engels
Toegankelijkheid: Helaas is het huis niet toegankelijk voor mindervaliden in verband met (steile) trappen en smalle deuren. Rollators, kinderwagens en buggy’s kunnen ook niet mee in het huis. Deze kunt u achterlaten in het Onderhuis op eigen risico. De tuinen en het Restaurant Bentinck zijn wel toegankelijk. Het vergt echter wel enige inspanning: de paden zijn namelijk ingelegd met grind.