De naam Amerongen komen we voor het eerst tegen in 1126. Toch is het dorp al véél vroeger bekend geweest, zij het onder andere namen.
Het zéér bezienswaardige dorp is prachtig gelegen. Aan één kant wordt de grens gevormd door de Rijn met haar uiterwaarden, aan de andere kant door de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Met name in het zogenaamde 'Oude Dorp', het gedeelte ten zuiden van de Provinciale weg N225, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. In het dorp staan veel karakteristieke gebouwen, zoals de kerk, tabaksboerderijen en -schuren. Veel oude boerderijen in het dorp dateren uit de negentiende eeuw.