De Stichting Kasteel Amerongen heeft een Bestuur en Raad van Toezicht bestaande uit acht leden. Kasteel Amerongen heeft twaalf vaste medewerkers en ca. 250 vrijwilligers. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding.

Bestuur

Bestuurder-directeur (0,4 fte) is dhr. Herman Sietsma

Nevenfuncties:
bestuurder-directeur Huis Doorn
lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer
rekenkamerfunctionaris gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Nissewaard,
voorzitter bestuur Stichting De Gouden Eeuw van Zwolle
*ZZP-er Sietsma Advies, Bestuur en Toezicht SATB

Raad van Toezicht

Naam Functie
dhr. Mr. J.A. Moolenburgh Voorzitter
dhr. Drs. C.J. Beuving Penningmeester
dhr. Drs. J. van Zomeren Secretaris
dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemann namens de Godard Bentinck Trust
mevr. Ir. J.S.A. de Brauwere namens de Godard Bentinck Trust
Dhr. J.L. Herremans namens de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
Dhr. Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan

Mei 2020

Beloningsbeleid: leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Beschermheer
Mr. B. Staal is Beschermheer van Kasteel Amerongen

Opgave nevenfuncties bestuursleden SKA:
C. Beuving:

 • Voorzitter RvC Bouwinvest
 • Lid RvC Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid RvC Delta Lloyd Bank
 • Voorzitter RvT Qredits
 • Voorzitter bestuur VOx Impuls
 • Voorzitter bestuur VSB Vermogensfonds
 • Lid RvT VSB fonds
 • Voorzitter bestuur Zorgondersteuningsfonds
 • Voorzitter bestuur Aleda Foundation
 • Voorzitter RvA Larive International

J.A. Moolenburgh:

 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
 • Funtionaris ondernemingskamer
 • Voorzitter Stichting Kunst in Amerongen
 • Bestuurslid Rotterdams juridisch genootschap

J. van Zomeren:

 • Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (per 1 september 2017)
 • Projectadviseur “Srebrenica Genocide, the failure of the international community“
 • Ambassadeur EUREGIO Rijn-Waal Kleve.

H. Herremans:

 • Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk
 • Voorzitter van de Stichting Vrienden van Leeuwenbergh
 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Mooi Sticht
 • Voorzitter van de Stichting Vriendenkring van Kasteel Amerongen

J.C. Bierens de Haan:

 • Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Arnhem, bestuurslid
 • Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade, voorzitter
 • Stichting familie De Kempenaer, secretaris
 • Stichting Cultureel Erfgoed van de familie Feith, bestuurslid
 • Stichting familie Toe Laer, bestuurslid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, directeur

J.S.A. De Brauwere:

 • Voorzitter Stichting exploitatie landgoederen Waayestein en Zuylestein
 • Voorzitter Stichting beheer historische groenelementen Utrechtse Heuvelrug ANBI
 • Lid Duurzaamheidsraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)
 • Architect directeur AAArchitecten