Van het ooit zo statige kasteelplein is weinig meer over. Kasteel Amerongen wil samen met gemeente Utrechtse Heuvelrug het plein in ere herstellen. De financiering is nog niet helemaal rond. Diverse fondsen hebben toegezegd maar we hebben u ook nodig. Samen maken we van het Margaretha Turnorplein weer een kasteelplein voor iedereen. Helpt u mee?

Anderhalvemetersamenleving

Het kasteelplein is verdeeld in vlakken van 1,5 m² zoals u kunt zien op de afbeelding rechts. U kunt 1.5 m² (of een meervoud daarvan) van het kasteelplein adopteren voor € 34,50. Na adoptie en de realisatie van het plein ontvangt u een certificaat. Klik op de button voor meer informatie of om over te gaan tot adoptie.

Adopteer 1.5m² kasteelplein

Zelf bepalen

Wilt u een donatie doen maar bepaalt u liever zelf het bedrag? Klik dan op onderstaande button. Na realisatie van het plein ontvangt u een exclusieve Kasteel Amerongen sticker.

Doneer een bedrag naar keuze

Het streefbedrag is 100.000 euro.

Fiscaal aftrekbaar

Stichting Kasteel Amerongen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting verstrekt graag nadere informatie over schenkingen en legaten. Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 003984102.

De aanvraag voor de vergunning van het plein is in procedure bij de gemeente. Mocht het plan onverhoopt toch niet worden uitgevoerd, dan krijgt u uw donatie uiteraard teruggestort.