Afgelopen maand was er flink wat reuring rondom de tuin en de gracht van Kasteel Amerongen.

Er werden manden gevlochten en er liepen mensen met waadpakken door de gracht. Wat blijkt, het gaat niet goed met de wilde eend en de soort van broedkorven voorzien zou ze kunnen helpen.


Wilde eenden nemen in aantal af de laatste jaren. Analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van volwassen vogels. Maar, harde cijfers over nest- en broedresultaat ontbreken. Deze cijfers zijn belangrijk om te achterhalen waarom de kuikens zo slecht overleven in Nederland. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNVJ) houdt in 2020 en 2021 een onderzoek naar het broedsucces van de wilde eend met behulp van broedkorven.

Tuinbaas van Kasteel Amerongen, Ruud Elbertse, werkt graag mee aan het kuikenonderzoek en de gracht van Kasteel Amerongen is naar zijn mening een perfecte plek om de broedkorven te plaatsen. Harry Enzerink werd gevraagd door de KNVJ om de tien broedkorven te maken en te plaatsen. De Wet natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diverse diersoorten, waaronder de wilde eend, in het jachtveld dat zij pachten.

Bekijk meer in de video:

Vlechten van broedkorven

Het vlechten van broedkorven gebeurt traditiegetrouw in de wintermaanden. De gesnoeide knotwilgen en grienden leveren materiaal voor de broedkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Het vlechten van een traditionele broedkorf kost een geoefende vlechter een paar uur. Het plaatsen van de korf is ook een vak apart. Met waadbroek aan en stokken onder de arm wordt de broedkorf op de juiste plek gezet, boven het water, weg van alle roofdieren.

Jaar van de Wilde Eend

De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er steeds minder werden. Sinds 1990 is er ongeveer 30 procent van de broedpopulatie verloren. Daarom riepen Sovon en de Vogelbescherming 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.

De broedkorven die momenteel in de gracht van Kasteel Amerongen staan worden in de gaten gehouden door een camera met een bewegingsmelder. Na het broedseizoen delen we de resultaten.

Bronnen: SOVON, KNVJ, tuinbaas Kasteel Amerongen (Ruud Elbertse)