De restauratie

Van 2002 tot 2011 vond een grondige restauratie plaats van gebouwen, interieur en collectie. In nauw overleg en samenwerking met Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Mogelijk dankzij velen: het ministerie van OC&W en de Provincie Utrecht, het VSB Fonds, Bankgiroloterij, SNS Reaalfonds, Prins Bernard Cultuurfonds en Dioraphte. De kennis en ervaring samengebracht bij deze restauratie deelt het kasteel met anderen. Kasteel Amerongen is een plek waar kennis en ervaring is samengebracht, een plek waar bezoekers de resultaten ervan kunnen volgen. Kasteel Amerongen is gastheer voor seminars en workshops op het gebied van restauratie van cultureel erfgoed. In samenwerking met publieke en private partijen reeds betrokken bij de restauratie.

Behoud en beheerBehoud en beheer
Bijzonder erfgoed behoeden voor verval

RestauratieplanRestauratieplan: conserverende aanpak
De situatie van de laatste bewoners zo goed mogelijk behouden

RestauratieblogRestauratieblog


Restauratie
Het ís zoals het was. En dat ging niet vanzelf.