De omgeving

Amerongen
De naam Amerongen komen we voor het eerst tegen in 1126. Toch is het dorp al véél vroeger bekend geweest, zij het onder andere namen.
Het zéér bezienswaardige dorp is prachtig gelegen. Aan één kant wordt de grens gevormd door de Rijn met haar uiterwaarden, aan de andere kant door de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Met name in het zogenaamde 'Oude Dorp', het gedeelte ten zuiden van de Rijksweg N225, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. In het dorp staan veel karakteristieke gebouwen, zoals de kerk en de tabaksboerderijen en -schuren. Veel oude boerderijen in het dorp dateren uit de negentiende eeuw.

Tabaksteeltmuseum
De op het zuiden gerichte hellingen van de Heuvelrug en de zanderige bodem maakten Tabaksteelt mogelijk. Jarenlang was dit een belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking van Amerongen. Na 1910 verminderde de tabaksbouw. De typische droogschuren van de tabak bepalen nog steeds hier en daar het beeld in Amerongen. Een aantal ervan is gerestaureerd en heeft een andere bestemming gekregen. Zo ook het Tabaksteeltmuseum. Naast het museum is een veldje tabaksplanten te vinden. Hiervan worden nog elk jaar sigaren gemaakt. Voor meer info www.tabaksteeltmuseum.nl

Uiterwaarden en Utrechtse Heuvelrug
Voor wandelingen door de uiterwaarden en de Utrechtse Heuvelrug, Zie:
www.utrechtslandschap.nl
www.vvvutrechtseheuvelrug.nl

Bezoek ook Huis Doorn
Nadat Keizer Wilhelm na de Eerste Wereldoorlog anderhalf jaar onderdak vond op Kasteel Amerongen, verbleef hij tot zijn dood in 1941 op Huis Doorn. www.huisdoorn.nl. Bekijk hier een filmpje over het verblijf van Keizer Wilhelm II in Doorn.

Andrieskerk
Vanuit de uiterwaarden en vanaf de Amerongse berg is de Andrieskerk al van verre te zien. De Andrieskerk is een driebeukig bakstenen gebouw en stamt uit de 15de eeuw uit de tijd van voor de Reformatie. Na de Reformatie werd de St. Andries al gauw Andrieskerk. 

Openstelling van de Andrieskerk voor bezichtiging:
Van half juni t/m OpenMonumentendag elke dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur, tenzij er een trouw of rouwdienst plaatsvindt. www.andrieskerk.nl

Amerongse Bos
Het Amerongse Bos is één van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder omdat de meeste bossen op de Heuvelrug pas ongeveer honderd jaar oud zijn. Het Amerongse Bos steekt hier echter met kop en schouders bovenuit: sommige grove dennen dateren uit 1770 en delen van het gebied doen met hun enorme woudreuzen, weelderige ondergroei en reusachtige, omgevallen stammen denken aan een oerbos. Het bos dankt zijn leeftijd aan de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. Zij lieten het bos aanleggen om er te kunnen jagen. Naast zijn ouderdom heeft het Amerongse Bos nóg een bijzonderheid. Het bos ligt namelijk op de 69 meter hoge Amerongse Berg, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de zuidrand van het bos liggen oude bouwlanden met een aantal gerestaureerde tabaksschuren.
Door het Amerongse Bos is een wandelroute uitgezet van 6 kilometer. Het Amerongse Bos is in beheer bij Het Utrechts Landschap. www.utrechtslandschap.nl

Amerongse Bovenpolder
Tussen de steenfabriek bij Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard wordt in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot een rivieroeverreservaat. Het project Noordoever Nederrijn omvat 40 kilometer nieuwe natuur tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede.
Om in de Bovenpolder de variatie in flora en fauna te vergroten is een 45 hectare groot kwelmoeras aangelegd. Het moeras wordt gevoed door schoon grondwater (=kwel) afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. 
Door de Amerongse Bovenpolder is een laarzenpad uitgezet. Dit pad is geopend van 1 oktober tot 1 april.  De Amerongse Bovenpolder is in beheer bij Het Utrechts Landschap www.utrechtslandschap.nl


Omgeving
Het ís zoals het was. Aan de Rijn, de Neder-Rijn.