Bestuursleden gezocht!

1 maart 2017

KASTEEL AMERONGEN

Kasteel Amerongen is, in zijn samenhang tussen Huys, collectie en tuin, één van de mooiste 17e -eeuwse huizen van ons land en het heeft een illustere geschiedenis. De taak van het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen is om het Huys, de tuin en de collectie in goede staat te houden en door te geven aan komende generaties, het organiseren van exposities en geëigende evenementen alsmede het open te stellen voor het gestaag toenemend bezoekersaantal (nu 37 000 per jaar).

Dit alles moet gebeuren binnen een krappe begroting.

De organisatie bestaat uit een kleine staf (4 fte, onder wie een conservator) en een 180-tal enthousiaste vrijwilligers, die in zes functionele groepen de dagelijkse operationele taken verrichten (rondleidingen, tuinonderhoud, collectieverzorging, textielonderhoud, evenementen en marketing/communicatie).

Het bestuur van ca. 7 personen functioneert in een klassiek bestuursmodel, hetgeen impliceert dat de bestuursleden actief betrokken zijn bij de exploitatie en het kader creëren waarbinnen de directie haar werk verricht.

Het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen heeft momenteel vacatures voor

TWEE BESTUURSLEDEN

  1. één lid met ervaring en interesse op het gebied van cultuurhistorie, gedacht wordt aan een  geëngageerd en ervaren cultuurhistoricus met, bij voorkeur museale, kennis van historische huizen, collecties en/of tuinen;

  2. één lid met ervaring op het gebied van organisatie en P&O, gedacht wordt aan een ervaren bestuurder met een relevant netwerk uit de kring van overheid of non-profit sector.

Eén van de twee geselecteerden zal ook de functie van secretaris willen bekleden.

Het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen werkt onbezoldigd. De zittingstermijn voor bestuursleden is 4 jaar; herbenoeming is eenmaal mogelijk.
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Informatie over de functie van bestuurslid van de SKA kan worden ingewonnen bij de voorzitter, dhr. J.A. Moolenburgh, tel. 06 53294209 of bij de directeur, dhr. H.H. Sietsma, tel. 06-25072380.

U kunt uw belangstelling voor één van deze functies
vóór 1 maart 2017 melden aan het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen, p/a
directie@kasteel-amerongen.nl


Vacatures 2 nieuwe bestuursleden Stichting Kasteel Amerongen
Het ís zoals het was. En dat ging niet vanzelf.